Sen Kur’an’ın tevili için harb edeceksin

0
149

217

Ya Ali! Ben Kur’an’ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin.

Kaynak: el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:244; Müsned, 3:31,33,82; İbni Hibban, Sahih, 9:46, no. 6898

YORUM YOK

CEVAP VER