Tevbe Suresi 123. ayet

Enbiya Suresi 92. ayet

Saf Suresi 4. ayet

Ahzab Suresi 21. ayet

Saff Suresi 13. ayet

Nisa Suresi 93. ayet

Nisa Suresi 79. ayet

Nisa Suresi 74. ayet

Nisa Suresi 59. ayet

Maide Suresi 56. ayet

Maide Suresi 35. ayet

Maide Suresi 32. ayet

Lokman Suresi 8. ayet

Hucurat Suresi 15. ayet

Kehf Suresi 1. ayet

Enfal Suresi 73. ayet

Enfal Suresi 64. ayet

Enfal Suresi 29. ayet

Enfal Suresi 10. ayet

Enbiya Suresi 92. ayet

Enbiya Suresi 35. ayet

Enbiya Suresi 18. ayet

Enam Suresi 132. ayet

Enam Suresi 11. ayet