İslâmi Davet
| Sitemize 20 Eylül 2018 (7) 5 Ekim 2017 (2) 28 Eylül 2017 (6) içerik toplam 696 içerik vardır. Facebook Twitter Youtube

"Musa" ile Etiketlenen Konular

6 Mayıs 2016 16:49

İMAM MUSA KAZIM(AS)’IN MÜNAZARA VE İLMİ TARTIŞMALARI Yüce Ehl-i Beyt İmamları aleyhimusselam ilahî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap veriyorlardı. Herkes ve hatta düşmanlar bile onlarla ilmi tartışmalara girselerdi kendi acizliklerini ve o yüce kişilerin geniş ve kapsamlı ilimlerini itiraf ediyorlardı. Harun Reşid, İmam’ı (a.s) Medine’den Bağdat’a getirerek onunla tartışmaya girişti: -Harun: Sizden, bir süredir zihnimde...

27 Ekim 2014 19:14

MUKADDİME Toplumsal bir varlık olması hasebiyle, insanın her hususta yalnız hareket edemediği, başkalarına da muhtaç olduğu, birlikte hareket etme ve teavün (yardımlaşma) içerisinde olma zorunda bulunduğu., fiilî-aklî ve ilmî bir vâkıâ olarak müşahede edilmekte olduğu, bilinip-gözlenmektedir. Kaldı ki, bu teavün ve müşterek düzenli hareket, kâinatta (tüm varlıklar arasında) carî olan tekvinî sünnetullah olarak hükmünü bil-fıil icra etmektedir. Gerek tekvinî, gerekse içtimaî cephesiyle...

Yukarı Çık