Kerbela Mesajı

Kerbela Mesajı

Başarılı Mücadele ve Aşura Kıyamı

Hamd, hamdın sahibi Allahadır. Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa’ya, aline ve Allah yolunda hakkı ile savaşan ashabına salat-u selam olsun. Selam olsun Hüseyn’e, oğlu Ali (Zeynul Abidin)’e, onun evladına ve bütün varlıklarını Allah yolunda sarf eden taraftarlarına… Ey Allahım Muhammed’in ve Ehl-i Beytinin hakkını çiğneyen ilk zalime ve onun yolunu takip ederek Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine zulüm eden son kişiye…

Devamını Oku »

Kerbela Mesajı – İmam Humeyni(ra)

KERBELA MESAJI İMAM RUHULLAH el-MUSEVİ el-HUMEYNİ AŞURA YAYINLARI ÇEVİRİ:ATİLLA GÖLCÜK YAYINA HAZIRLAYAN:TURAN GÖLCÜK DİZGİ İÇ DÜZEN:AŞURA YAYINLARI KAPAK TASARIM:AŞURA GRAFİK BASKI:OBJEKTİF ÇORUM-1993 Bu değerli eser 1431. Hicri Yıl münasebetiyle İslâmi Davet tarafından Elektronik Kitap haline getirilmiş ve İslâmi Davet Kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Devamını Oku »

Önsöz – Kerbela Mesajı

ÖNSÖZ Aşura Dergisi yayınlarının dördüncüsü olan elinizdeki bu eser Kanın Kılıca galebe çaldığı bir gün olan Aşura’nın mesajını en etkili bir dille anlatan Aziz İmam Ruhullah el-Musevi el-Humeyni’nin konuşmalarından derlenip kitap haline getirilmiştir. Şüphesiz ki Kerbela’nın Mesajını ve İmam Hüseyin’in Fonksiyonunu anlatmaya bizim gücümüz yetmez. O’nu anlatmaktan kelimeler acizdir fakat denizden bir zerre misali de olsa KERBELA MESAJI’ndan alınması gereken…

Devamını Oku »

Yayıncıdan – Kerbela Mesajı

Allah (c.c.)’ın adıyla Selam, Şahadet mektebinin bayraktarına, Selam, tarihin daimi galibi mazluma. Selam, Hüseyin (a.s.) ve Ashabına,ve Selam Aşura’nın gerçek evlatları “Aziz İmam (r.a.) ve yaranına” Şahadet Mektebi’nin takipçilerinin önünde bulunan bu derleme Şehitlerin Serveri (İmam Hüseyin)’ne tabii olmada kâmil kişiliği olan bir büyük insanın konuşmalarından oluşmaktadır: Bu insan siyah sitem gecesinde, şahadetin parlak meşalesini eline alarak, kıyam bayraklarını yükseltti.…

Devamını Oku »

Muharrem Kanlı Şehadete Giriş

MUHARREM KANLI ŞEHADETE GİRİŞ Muharrem, kahramanlık, yiğitlik ve fedakârlık ayı başladı. Kanın kılıca galebe çaldığı bir ay. Hak gücünün batılı ebediyete mahkûm ederek, boş batıl düşünceleri Şeytani hükümetler ve zalimler cephesi üzerine vurduğu bir ay. Tarih boyunca nesillere zafer yolunu mızrak üzerinde öğreten bir ay. Süper güçlerin “Hak” kelimesi karşısında yenilgisini sabitleştiren bir ay. Müslümanların İmamı’nın tarihin zalimleriyle mücadele yolunu…

Devamını Oku »

Aşura Kıyamının Sebep ve Faktörleri

AŞURA KIYAMININ SEBEP VE FAKTÖRLERİ İslam’ın çıkışında, adalet ve özgürlüğün temelini atan son Peygamber (s.a.a.)’in rihlet (ölüm)’inden sonra Beni Ümeyye’nin çarpıklıklarının neticesi olarak İslam’ın zalimlerin boğazında yutulması ve adaletin fasıkların ayakları altında yok olmasına az kalmışken Seyyid-üş Şüheda (a.s.) büyük “Aşura” hareketini başlattı. (10) Yezidilerin zalim hükümetinin İslam’ın nurani çehresi üzerine kırmızı bir kalem çekerek,İslam’ın büyük Peygamber (s.a.a.)’i ile İslam’ın…

Devamını Oku »

Aşura Kıyamının Hedefleri

AŞURA KIYAMININ HEDEFLERİ Bunların tamamı toplumu ıslah etmek için geldiler. Onların tümü, “Ferdin toplum için (kendisini) feda etmesi gerektiği” meselesine sahiptiler. Ferd her ne kadar büyük olsa da. Dünya da ki her şeyden daha çok değere sahip olan yüce fert, toplum salahiyetinin değiştiğinde feda olması gerekir. Seyyid-üş Şüheda (a.s.) bu mizan (terazi, ölçü) üzerinden geldiler, kendisi, Ashabı ve ansan (yardımcı)’nı…

Devamını Oku »

Hz.Hüseyin(as)’ın Kıyamının Etki ve Sonuçları

HZ. HÜSEYİN (AS)’IN KIYAMININ ETKİ VE SONUÇLARI Eğer, Aşura ve Peygamber (s.a.a.) Ehl-i Beyti’nin fedakârlığı olmasaydı, Nebi Ekrem (s.a.a.)’in “Biset” ve o yorucu zahmetleri, o zamanın tağutlarınca yok oluşa götürülmüştü, (Eğer Aşura olmasa idi, vahiy ve kitap üzerine kırmızıçizgi çekmek isteyen Ebu Süfyan’cıların cahiliyet mantığı ve kendi zannına göre vahiy evlatlarını öldürüp şahadete ulaştırmakla İslam esasının yok olacağını ümit eden…

Devamını Oku »

Matem Merasimlerinin Milletin ve Ülkenin Korunmasındaki Rolü

MATEM MERASİMLERİNİN MİLLETİN VE ÜLKENİN KORUNMASINDAKİ ROLÜ Aşura’yı canlı tutun, çünkü onun canlı tutulmasıyla sizin ülkenizde her hangi bir tehlikeye uğramayacaktır. (113) Bütün bu birlik, bizim zaferimizin aslını oluşturan kelime, bu matem meclisleri İslam’ın tebliği ve yayılması amacıyla yapılan toplantılar yüzündendir. Mazlumların Seyyidi (a.s.) halkın zahmet çekilmeksizin toplanıp bir araya gelmeleri için bir meydan oluşturmuştur. (114) Bütün milletimizde Kerbela hadisesinde…

Devamını Oku »

Aşura Kıyamını anmak İlahi Şiarlardandır

AŞURA KIYAMINI ANMAK İLAHİ ŞİARLARDANDIR Mazlumların Seyyidi, özgürlükçülerin önderini anma meclisleri, akıl ordusunun cehaleti, adaletin zulmü, emanetin hıyaneti ve İslam hükümetinin tağut hükümetine galebe çalış meclisleridir. Bu meclisler ne kadar sık ve görkemli yapılırsa Aşura’nın kanlı bayrakları mazlumun zalimden intikam alacağı günün gelip çatacağının bir alameti olarak daha da yükseklere asılacaktır. (124) Masum imamlar (a.s.) ve özellikle mazlumların Seyyidi, şehitlerin…

Devamını Oku »

Matem Meclislerinde Şer’i Yönlere Riayet

MATEM MECLİSLERİNDE ŞER’İ YÖNLERE RİAYET Burada bir iki sözde matem ve Hüseyin İbni Ali (a.s.) adına kurulan meclisler hakkında söylememiz gerekir. Biz ve dindar olan hiç bir kimse bu isim altında ne yaparsan iyidir demiyoruz. Âlimlerden birçoğu ve bilge kişiler kendi dönemlerinde bu tip işleri kötü saymış ve önlemişlerdir. Hepimizin bildiği gibi yirmi yıl önce Şia’nın büyük ruhanilerinden Amil Âlim…

Devamını Oku »

Konuşmacı ve Mersiye Okuyanlara Tavsiyeler

KONUŞMACI VE MERSİYE OKUYANLARA TAVSİYELER Hak İmamlar (a.s.) hakkında ki mersiye ve övgü şiirlerinde zalimlerin her asırda yaptıkları sitem ve cinayetlerin onları mahkûm edilip darbe vuracak şekilde hatırlatılması lazımdır. Bizim asrımızda Amerika, Rusya, onlara bağlılar ve mahsusen büyük ilahi haremin hainleri Suud ailesi “Allah’ın meleklerinin ve Resulü’nün laneti üzerlerine olsun”nin eliyle mazlum bir duruma düşürülen İslam dünyasının mazlumiyeti onlara darbe…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu