Kerbela Şehitlerinin Ardından

Kerbela Şehitlerinin Ardından

Kerbela Şehitlerinin Ardından – BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi’ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam’ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah’ın (s) huzuruna varıp tebrikte bulundu. Fatimetü’z-Zehra (aleyha selam)…

Devamını Oku »

MUAVİYE’NİN ÖLÜMÜ VE YEZİD’İN MEKTUBU

MUAVİYE’NİN ÖLÜMÜ VE YEZİD’İN MEKTUBU O gün de akşam oldu ve mescidde bulunanlar dağıldılar, ancak Resulullah’ın (s) sözleri olduğu gibi halkın kulaklarında çınlamadaydı. Bulundukları her mecliste ve gittikleri her yerde Hüseyin’in (a) öldürüleceğini anlattılar. Halk bu konu üzerinde titizlikle durdular ve bu hadiseyi gözleriyle görmeleri için beklemeye koyuldular sanki. Hicri 60 yılının Recep ayında Muaviye öldü. Yezit Medine valisine -Velid…

Devamını Oku »

HÜSEYİN’İN (A), ŞEHADETİNDEN HABERDAR OLUŞU

HÜSEYİN’İN (A), ŞEHADETİNDEN HABERDAR OLUŞU Müellif der ki: Araştırmalarımız sonucu Hüseyin’in (a),şehadetinden ve karşılaşacağı olaylardan haberdar olduğunu ve yapması gerekenin de yaptıkları olduğunu anladık. İsimlerini (⁄ıyasu Sultan-il Vera li-Sükkan-is Sera) kitabında detayıyla zikrettiğim bazı ravilerin kendi belgeleriyle Ebu Cafer Muhammed b. Babuye el-Kummi’den ve “Emali” kitabında da Mufazzal b. Ömer’den naklettiklerine göre İmam Sadık (a) kendi babalarından şöyle rivayet etmiştir:…

Devamını Oku »

HÜSEYİN’İN (A) MEDİNE’DEN HİCRETİ

HÜSEYİN’İN (A) MEDİNE’DEN HİCRETİ Muhaddisler, Hüseyin’in (a) Velid b. Utbe ve Mervan’la mülakatını şerhiyle yazdıktan sonra şunları yazmaktalar: O gecenin sabahı Hicri 60 yılının Şaban ayının üçüncü günü Hüseyin (a) Mekke’ye doğru hareket etti. Şaban ayının kalan bölümünde, Ramazan, Şevval ve Zi’l Kâde aylarında Mekke’de bulundu. Abdulluh b. Abbas ve Abdullah b. Zübeyr İmam Hüseyin’in (a) huzuruna müşerref olup “Siz…

Devamını Oku »

KÜFE HALKININ HÜSEYİN’İ (A) DAVETİ

KÜFE HALKININ HÜSEYİN’İ (A) DAVETİ Küfe halkı Hüseyin’in (a) Mekke’ye geldiğini ve Yezit’e biat etmediğini duyunca Süleyman b. Surad-i Hüzai’nin evinde toplandı. Süleyman kalkıp bir takım konuları hatırlattıktan sonra şu cümlelerle sözünü noktaladı: “Ey şialar, hepiniz biliyorsunuz ki Muaviye öldü ve hesap vermek için Allah’ının huzuruna gitti, yaptıklarının hesabını orda verecek ve oğlu Yezit onun yerine oturdu. Şunu da biliyorsunuz…

Devamını Oku »

MÜSLİM B. AKİL’İN KÜFE’YE GÖNDERİLMESİ

MÜSLİM B. AKİL’İN KÜFE’YE GÖNDERİLMESİ Hüseyin (a) kalkıp Rükn ile Makam arasında iki rekat namaz kıldı. Allah’tan bu olayı hayırlı kılmasını istedi. Daha sonra Müslim b. Akil’i çağırdı ve durumu anlattı ve halkın göndermiş olduğu mektupların cevabını yazarak Müslim’le gönderdi. İmam (a) mektubunda onların isteğini olumlu bulduğunu belirterek şöyle yazmıştı: “Ben, amcam oğlu Müslim b. Akil’i size gönderiyorum ki sizin…

Devamını Oku »

İBN-İ ZİYAD’IN KÜFE’YE VALİ TAYİN EDİLİŞİ

İBN-İ ZİYAD’IN KÜFE’YE VALİ TAYİN EDİLİŞİ Abdullah b. Müslim-i Bahili, İmaret İbn-i Velid ve Ömer b. Sa’d Yezit’e bir mektup yazarak Müslim’in geldiğini bildirdiler ve Nüman b. Beşir’in Küfe valiliğinden azledilerek yerine bir başkasının atanmasını istediler. Yezit, Basra valisi olan Ubeydüllah b. Ziyad’a mektup yazarak Küfe valiliğini ona verdiğini bildirdi. Müslim ve Hüseyin’in (a) olayını da yazarak Müslim’i tutuklamasına ve…

Devamını Oku »

MÜSLİM’İN HANİ’YE SIĞINMASI

MÜSLİM’İN HANİ’YE SIĞINMASI Müslim b. Akil İbn-i Ziyad’ın Küfe’ye geldiği haberi duyunca, kendisinin Kufe’de olduğundan haberdar ve kendisine engel olabileceğini düşünerek Muhtar’ın evinden çıkıp Hani b. Urve’nin evine gitti. Hani Müslim’i evine aldı. O günden sonra şialar onun evine gelip gitmeye başladılar. İbn-i Ziyad da Müslim’in yerini bulabilmek için casuslar görevlendirdi. Müslim’in, Hani’nin evinde saklandığını öğrenince Muhammed b. Eş’as, Esma…

Devamını Oku »

MÜSLİM İBN-İ AKİL’İN BAŞKALDIRISI

MÜSLİM İBN-İ AKİL’İN BAŞKALDIRISI Müslim, Hani’nin öldürüldüğünü duyunca kendisine biat edenlerle birlikte İbn-i Ziyad’la savaşmak için evden çıktılar. Ubeydullah dar’ul emareye sığındı, kapıları kapattı ve askerleri de Müslim’in dostlarıyla savaşmaya başladı. İbn-i Ziyad’ın adamları sarayın üstüne çıkarak Müslim’in ashabını Şam ordularının gelişiyle tehdit ediyorlardı. O gün böylece geçip akşam oldu, karanlık çöktü. Müslim’in dostları birbirlerine “Fitne ateşini neden biz körükleyelim?…

Devamını Oku »

MÜSLİM VE HANİ’NİN ŞEHADETİ

MÜSLİM VE HANİ’NİN ŞEHADETİ İbn-i Ziyad, Müslim’i dar-ul emarenin üstüne çıkarıp öldürmesi için Bekr b. Hamran-ı görevlendirdi. Müslim sarayın üstüne çıkıncaya kadar Allah’ı zikrederek yürüyor, mağfiret diliyor ve Resulullah’a (s) selam gönderiyordu. Sarayın üstüne vardıklarında başını bedeninden ayırdılar. Onu şehid eden şahıs büyük bir korku ve panik içinde aşağı indi. İbn-i Ziyad: Ne oluyor sana? Katil: Ey emir, Müslim’i öldürdüğüm…

Devamını Oku »

HÜSEYİN’İN (A) IRAK’A HAREKETİ

HÜSEYİN’İN (A) IRAK’A HAREKETİ Hüseyin (a) hicri altmış yılının Zi’l Hicce ayının üçü, salı günü, bir görüşe göre de sekizi çaşamba günü Müslim’in şehadet haberini duymadan önce Mekke’den haric oldu. Çünkü Hüseyin (a) Müslim’in şehid edildiği gün Mekke’den çıkmıştı. Rivayete göre İmam Hüseyin (a) Irak’a gitmeye karar verdiğinde insanların karşısına çıkıp şunları buyurdu: “Hamd Allah’a mahsustur, Allah’ın dilediği olur ve…

Devamını Oku »

HÜSEYİNİ (a) KAFİLENİN MEKKE’DEN HAREKETİ

HÜSEYİNİ (a) KAFİLENİN MEKKE’DEN HAREKETİ Gecenin son saatlerinde Hüseyin (a) Mekke’den çıktı. Muhammed b. Hanefi’ye haberi duyar duymaz yetişip İmam’ın bindiği devenin yularını tuttu. Muhammed: Canım kardeşim, hani sözlerim hakkında düşüneceğine dair söz vermiştin bana? İmam: Evet. Muhammed: O halde gitmek için neden acele ettin? İmam: Sen gittikten sonra Resulullah (s) yanıma geldi ve “Ey Hüseyin, Irak’a doğru hareket et,…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu