Kitaplara İman

KİTAPLARA İMAN

kitaplara imanAllahü Teala’nın (c.c.) Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine indirdiği kitaplar vardır. Bu kitaplarda emirlerini, nehiylerini, mükafatlarını ve azaplarını beyan etmiştir.

Bunlardan 4 tanesi kitap halinde, 100 tanesi ise sahife halindedir. Fakat bu sahifelerin mahiyetini Allahü Teala (c.c.) bilir. Bu kitapların Allahü Teala (c.c.) tarafından indirilmiş birer hak kitap olduklarına iman etmek her mü’mine farzdır.

Sahifeler:

1-      Adem (a.s.)’a 10 sahife

2-     Şit (a.s.)’a 50 sahife

3-     İdris (a.s.)’a 30 sahife

4-     İbrahim (a.s.)’a 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahifedir.

    Dört büyük kitap ise şunlardır:

1-     Tevrat Musa (a.s.)’a

2-     Zebur Davud (a.s.)’a

3-   İncil İsa (a.s.)’a

4-   Kur’an-ı Kerim Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e indirilmiştir.

Tevrat Zebur ve İncil Allahü Teala’nın (c.c.) indirdiği şekli muhafaza edememiş, insanlar tarafından tahrif edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim Rasulullah (s.a.v.)’in en büyük mucizesi olup, tahrif ve taklitten uzak, yegane kitap olarak günümüze kadar bir harfi dahi değişmeden gelmiştir. Kıyamete kadar da değişmeden devam edecektir. Zira Allahü Teala (c.c.) Kur’an-ı Keriminde;

”Muhakkak ki Kur’anı biz indirdik ve Onu muhafaza edeceklerde yine biziz”( Hicr Suresi: 9)  buyurmuş ve bu gerçeği bize beyan etmiştir.

İndirilen kitapların hepsinde inanç esasları aynıdır. Ancak zamana göre ibadet ve muamele şekillerinde değişiklik olmuştur. Bir sonra gelen kitap, bir öncekinin hükümlerini geçersiz kılmıştır.

Bütün peygamberler ve kitaplar belirli kavim ve toplumlara gönderilmiş olmakla beraber, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bütün insanlara gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de;

“Seni ancak bütün insanlara korkutucu ve müjdeleyici (bi peygamber)olarak gönderdik”( Sebe Suresi: 28buyurulmaktadır. Bu sebeple diğer bütün kitapların Allahü Teala (c.c.) tarafından gönderildiğine imar gereklidir fakat amel bakımından Kur’an-ı Kerim en son kitap olduğu içiı diğer bütün kitapları neshetmiş, hükümlerini geçersiz kılmıştır. Onuı hükmü kıyamete kadar bakidir.

Kur’an-ı Kerimin Peygamber Efendimize (s.a.v.) indirilmesi 23 yıl tamamlanmıştır. Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır.Nazil olan ayetlerin hangi sureye ait olduğu Rasulullah (s.a.v.) tarafından belirlenerek vahiy katiplerine yazdırılmıştır. Hz. Ebubekir (r.a.) zamanında bir araya toplanmış ve Hz. Osman (r.a.) zamanında da çoğaltılıp İslam merkezlerine dağıtılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu