Hizbullah HAKVERDİ’den Aşura

Aşura’nın, İslam İnkîlabı’nda yankılanan İlâhî mesajı

‘AŞURA’NIN, İSLAM İNKILABI’NDA YANKILANAN İLÂHÎ MESAJI!… Bilindiği gibi;.. Aşura’nın tüm nesiller ve çağlara iki kanal ve türden İlâhî mesajı ulaşmıştır: 1-) Kan yoluyla, yâni fiili ve canlı olarak gelen mesaj, yani şehadet!.. Buna; Hüseynî yol ve mesaj diyoruz!… 2-) Dil yoluyla, yani kavlî ve sözlü olarak gelen mesaj, yani şehadet!. Buna da; Zeynebî yol ve mesaj diyoruz!…. Bu iki İlâhî…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti – 9

İMAM ALÎ BÎN HÜSEYN (ZEYN’EL-ABİDİN) (as)’İN, ŞAM’DA, CUMA NAMAZI ÖNCESİ MİNBERDE YAPTIĞI MUHTEŞEM-NURANÎ HİTABE Şam’da kısa süreli esaretleri hengâmında, Cum’a namazına çağrılan Ali b. Hüseyn (as); Yezid-i Mel’un’un minbere çıkmasından önce, halka hitab etmekte olan bir habisin, Ben-i Ümeyye’yi medh-ü sena ve Ehl-i Beyt‘i ta’n-u takbih etmeye başlaması üzerine: “Ey pis hatib! Utan!.. dediklerinde, Allah’ın halka olan rahmetini, gazabıyla değiştirdin!…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 7

KERBELA’NIN ‘KAN’ SAHRASINDA ‘SON ÖĞLE NAMAZI’ Mel’un Küfe leşkeri tarafından, Hazret-i Hüseyn (as) ve mazlum eshabının (ra) çadırları yakıldıktan sonra, Ebu Sümame Amr b. Abdullah es-Saidi (ra)’nin öğle namazı vaktinin geldiğini hatırlatması üzerine: “Namazı iyi hatırlattın. Allah seni, namaz kılanlardan ve zikredenlerden kılsın!… Sor bakalım, namaz kılıncaya kadar bize müsaade ederler mi?” diyen Hazret-i Hüseyn (as) ; Küfe ehli bir…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 6

HAZRET-İ HÜSEYN’İN (as) ESHABINA İKİNCİ HİTABI “Ey Allah’ım! Bizi; peygamberlikle, bize; Kur’an-ı Kerim’i öğretmekle, bizi dinde-dinî ilimlerde fakih, derin bilgili ve anlayışlı kılmakla, bize; hakkı işitecek kulaklar, hakkı görecek gözler, hakkıduyacak kalpler vermekle bizi müşriklerden yapmamakla şereflendirdiğinden dolayı, Sana hamd ederim!… İmdi;.. Benim eshabımdan daha ileri, daha hayırlı bir eshab; benim Ehl-i Beyt’imden de daha iyi, daha saygılı bir ‘Ehl-i…

Devamını Oku »

Kerbela’nın İçtimaî Boyutu – Üstâd Hizbullah HAKVERDİ

Ahsen-i takvim ve halife-i arz olan insanın ve onun İlâhî fıtratı durumunda bulunan İslam’ın, toplumsal bir özellik ve karakter taşımasından dolayı, onların Kerbela’ları da tabiatıyla (öncelikle) toplumsal olacaktır. Ve İslam’ın bütün boyutlarını, insanlığın da tüm efradını ve mekânlarını kapsayacaktır. “Her yer ‘Kerbela’!…” şiarı ve kaziyesi, işte bu tarihî gerçeği ifade etmektedir!… İslam’ın ve tüm insanlığın’büyük musibeti, mâtemi, çilesi, hüsranı olan…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 5

Yeri gelmişken, Kerb-ü Bela’nın İlâhî-Kur’anî Aşura’sının tarihî hitabelerinden bir-kaç nur demetinin sunulması, gayet müfid, hatta elzem olacağı izahtan varestedir!… HAZRET-İ HÜSEYN’İN (as) ‘MİNA’ NUTKU Ey insanlar! Allah’ın, kendi velilerine ‘Ahbar’ı (Yahudi din bilginlerini) kınama yolu ile verdiği öğütten ibret alın! Allah buyuruyor ki: Rabbanileri ve Ahbarlan, onları, günahkarca sözlerinden ve haram-yiyicilikten men etselerdi ya! Gerçekten de, düzüp-koştukları ne kadar çirkin!”…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm-4

‘Öz Muhammedi İslam’ın korunması, tağutî-yezidî tasalluttan kurtarılması… gibi;.. İlâhî-muazzam bir fariza’yı yerine getirme amacını-hedefıni güden Hz. Hüseyn (as), bununla iki kutlu neticeden birine kavuşmuş olacağını hesap etmiştir: a-) Ya Küfe’de ve çevrede bir güç birikimi oluşacak, bunları organize ederek şanlı bir muharebe ile habis tağutî düzeni yıkacak ve Yüce İslam’ı (aslî ve öz yapısıyla) hükümran kılacak.. böylece; İslam toplumu ve…

Devamını Oku »

Tasarım – Kerbela, mağmûm bir cinayet sahrasıdır

Kerbela; Peygamber (saa) ehlinin ve yavrularının insan bozması canavarların ve vahşi hayvan sürülerinin yırtıcı-kanlı dişleri arasında parçalandığı, mağmum bir cinayet ve katliam sahrası ve seyran-gâhıdır.

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 3

Bahusus, insanlığın vesile-i necatı ve hidayeti olan Resul-ü Ekrem (sav)’in fanî dünyadan ebedî firakı ve irtihali karşısında lakayd ve bigâne kalınması., buna ilaveten, umuma açık ve alenî olmayan oturumlar-toplantılar tertip edilerek, hilafet tartışmalarına kalkışılması ve onu ele geçirme çalışmalarının yapılması; hiçbir aklî ve şer’î gerekçesi bulunmayan indî ve sun’î te’villerle, o kadar önemli ve mesuliyeti büyük bir meselenin geçiştirilmeye çalışılması..…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 2

HÛLÂSA: İşte; bu bölümün, hatta yazının tümünde belirtilmiş bulunan, hayatı yani, fıtrat-ı insanîyeyi teşkil eden, iman-cihad ve şehadet.. diye özetlenen, din-akıl-can-mal ve nesil emniyetinin güvencesi ve garantisi olan, bâhis konusu tüm veriler-olgular-oluşumlar-vasıflar ve özellikler.. bütün boyutlarıyla Aşura Kültürü’nü temsil ve teşkil etmektedir. Ki, bu; doğrudan doğruya Kur’an kültürünün bizzat kendisi demektir… “Kur’an kültürünün, canlı temsilcilerinde ve külli vârislerinde mutlak ve…

Devamını Oku »

Aşura Kültürü ve Mahiyeti Bölüm- 1

AŞURA KÜLTÜRÜ VE MAHİYETİ Bilindiği veçhiyle hayat, bahusus hayat-ı insanîye, tecelliyât-ı Esma ve efal-i İlâhîyye’nin kemali ve ayine-i camii’dir. Hayatın gaye ve maksadı ise, ubudiyyettir. Bu İlâhî hakikat, Eimme-i Ma’sume’nin mübarek lisanlarıyla, hayat; ‘iman, cihad ve şehadettir!’ diye ifade edilmiştir. Hayatın temel unsurları olan din-akıl-can-mal ve nesil emniyeti de, ancak bunlarla sağlanabilir. Bütün enbiyanın ve kütüb-ü münzelenin İlâhî misyonları da,…

Devamını Oku »

Tasarım – Kerbela, bir hüzün ve matem abidesidir

Tasarım – Kerbela, bir hüzün ve matem abidesidir

Devamını Oku »
Başa dön tuşu