Vücudumuzdaki Harikalar

HERKESTE AYNI TİP KAN VAR MI?

klDört çeşit ana kan grubu olduğunu herkes bilir. Bunlar: O (Sıfır), A, B ve AB’dir. Fakat insan kanını daha fazla gruplara ayıran M, N, P, Rh… gibi bir sürü faktörler de var. Hatta insan sayısı kadar kan çeşidi ol­duğu fikri yaygındır. Nasıl ki herkesin parmak izleri başka başkadır, tıpkı bunun gibi… Mesela bir büyük laboratuvarda herkesten tek tek kan alınıp yerleştirilse ve bunlar bir yıl son­ra gelseler, kendi kanları teşhis edile­rek yerleri bulunabi­lir. Bu, her şahsın sa­dece kendilerine has kan karakteristikleri­ne dayanarak yapı­labilir. Ölmüş, yaşa­yan ve doğacak in­sanlar sayısınca kan çeşidi…

Kanları, O, A, B ve AB diye gruplara ayırmak, 1900 yılın­da mümkün olmuş­tur. Bu gruplandırma sistemi, alyuvarlarda bulunan antigen adlı bir maddenin varlığı temeline dayanır. Antigen A ve B tipi olmak üzere iki çeşittir.

Kanında sadece A tipi antigen bulunanın grubu A, B tipi bulunanın ki de B’dir. Kanında her iki tip antigen bu­lunanın kan grubu, AB’dir. Eğer hiçbiri yoksa, o şahsın kan grubu 0 (sıfır)dır.12

A ve B kan gruplu insanlar birbirlerine kan vere­mezler. Eğer mesela, A gruplu bir insana, B grubu kan verilirse, o şahsın plazmasındaki bir madde B tipi anti- genleri yok eder. Kan alanın bağırsakları ça­lışmaz ve ölür.AB gruplu bir kişi, hem A, hem de B grubundan kan alabilir.Kan grubu sıfır olan bir kimsenin plazmasında ge­rek A, gerekse B tipi antigenlerine tepki gösteren maddeler vardır. Fakat bu gruba dâhil kimseler, diğer üç gruba da kan verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu