AlimlerBediüzzaman Said NursiGenelGünümüz Alimleriİhbar-ı GaybiÖrnek Şahsiyetler

Fersah fersah geçeceğiz

“Onlar (batılılar) kâh öküz arabasına binmişler, yola gitmişler; biz birden bire şimendifer ve balon(uçak gibi uçan, yolculuk yapılan balon) gibi mebâdiye bineceğiz, geçeceğiz. Belki câmi-i ahlâk-ı hasene olan hakikat-ı İslâmiyenin ve istidad-ı fıtrînin, feyz-i imanın ve şiddet-i cû’un hazma verdiği teshil yardımıyla fersah fersah geçeceğiz. Nasıl ki vaktiyle geçmiştik.”

Divan-ı Harb-i Örfi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu