EyyamullahGünümüz AlimleriHizbullah Hakverdiİmam HumeyniŞafakta On Gün

İslam İnkılabı, Hüseynî ve Zeynebî mekteb’in ve mesajın, nuranî yankılanışı; ilâhî şahlanışı ve canlanışıdır!…

İSLAM İNKILABI, HÜSEYNÎ VE ZEYNEBî ‘MEKTEB’İN VE ‘MESAJ’IN,
NURANÎ YANKILANIŞI; İLÂHÎ ŞAHLANIŞI VE CANLANIŞIDIR!…

Asrın Fir’avn’ı ve Yezid’i olan Büyük Şeytan Amerika‘ya ve onun mahalli uşağı-kuklası olan küçük-minik şeytanlardan ve yezidciklerden biri durumunda bulunan tağutî şahlık diktatöryasına karşı başlatılan, söz-söylem ve eylemlerini dahi Aşura’dan, alan muhteşem İslam İnkılabı; şanlı Hüseynlerin ve Zeyneplerin (as) vefakâr ve kahraman evlatları, vârisleri ve ta’kipçilerinin çok boyutlu İlâhî şehadet nağmelerinin üzerinde yücelmiş ve İlâhî tüm hedeflerine ve ulvî neticelerine ulaşmıştır!..

İlâhî evamire ve feraize imtisalen, çok boyutlu Aşura Kıyamı’nı ve cihadını başlatan İslam İnkılabı; Aziz İmam Humeynî (ra)’nin İlâhî rehberliği ve yol göstericiliğiyle, İran dahilînde ve haricînde pek çok yerleri-mekânlan içine alan sıcak-yakıcı Kerbelaları, İlâhî şehadet nurlanyla ve Aşura kevserinin İlâhî sularıyla canlandırıp-şenlendirmiş, önemli bir kısmını Cennet-i Gülsen‘lere çevirmiştir. Hele; kurduğu nuranî ve ulvî İslam Cumhuriyeti ve oluşturduğu Hizbullahî Hareketler ile, bu İlâhî-Kur’anî ve lahutî değişimi daha da güçlendirip hızlandırmış, bu hız ve canlılık; İslam İnkılabı ‘nın ve Öz Muhammedi İslam’ın, cihan-şümul hükümranlığa ulaşacağını ve tüm dünyada şirk-küfr ve tuğyanın kökünü kazıyacağını (dost-düşman) herkese göstermiştir…

Evet; Hicaz Kerbelası, Mekke-Kâ’be katliamıyla ve sair cinayetlerle, gafil müslümanlar nezdinde İlâhî şehadetler manzumesi haline gelmiş, bu şehadetler o öldürücü Kerbela’yı (Hicaz’ı) Hicaz Aşurası durumuna getirmiştir.. Keza; Cezayir Kerbelası, Filistin Kerbelası, Mısır Kerbelası, Lübnan Kerbelası, Bosna Kerbelası, Çeçenistan Kerbelası, Türkiye Kerbelası ve sair Kerbelalar; dökülen mazlum kanlarla oluşturulan çok yönlü şehadetler sayesinde, İlâhî kurtuluş Aşuraları hüviyetine bürünmekte, İslam İnkılabı’ndan yükselen İlâhî kıyam ve cihad dalgalan ve ebedî kurtuluş mesajları ile İslamî Hükümetlere, en azından İslamî toplum ve hareketlere doğru yükselmektedir. Ki, bu da, tedricen İslam’ın cihan-şümul hakimiyetini ve tağutî güçlerin ve düzenlerin de izmihlâlini intaç edecektir, inşaallah…

İşte, bütün bunlar, Aşura Kütürünün İlâhî etkinliğini ve Aziz İmam Humeynî (ra)’nin yüce şahsiyetinin ve tesis ettiği muhteşem İslam İnkılabı’nın da, O İlâhî-Kur’anî kültürün ve mektebin canlı timsâli ve nuranî tecelligâhı olduğunu göstermekte.. ve ona göre de, tüm dünya müslümanlarım; teyakkuza ve intibaha (bütün yön ve dillerle) da’vet etmektedir!..ves’selam!…

Konuyu, ister istemez noktalarken, tekrar hepinize sevgi-saygı ve duâlarımızı sunar; Yüce Rabbimiz (cc)’den;.. dünya müslümanlarını; Hizbullahî Bir Ümmet olarak, yüce İslam İnkılabının mektebi ekseninde ve Aziz İmam Humeynî (ra)’nin aziz vârisi., ve Emir’ül-Mü’minin ve’l-Müslimin olan Ayetullah’il-Uzma Seyyid-İmam Ali Hameneî (ra) hazretlerinin nurlu ve dirayetli yönlendiriciliğinde Ümmet-i Vahide haline getirmesini, şirk-küfür-zulüm ve tuğyanı tüm yeryüzünden tard etmesini, Öz Muhammedi İslamı bütün cihana hakim ve İslam İnkılabını ve Cumhuriyetî’ni de, (Hizbullahî Ümmetle birlikte) kıyamete kadar pâyidar kılmasını ve bizleri de; rahmet ve mağfiret denizine ğark etmesini niyaz eylerim!… VE’S-SELAMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BEREKÂTÜHÜ!!!…

Not: Bu yazı Üstâd Hizbullah HAKVERDİ‘nin Aşura Kültürü’nün İmam Humeyni’deki Tecellileri isimli kitabından iktibas edilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu