Kerbela Şehitlerinin ArdındanKitaplar

Aşuradaki Olaylar Şehidlerin Şehadeti Çadırların Yağmalanması

kerbelasehidlerininardindan

Aşuradaki Olaylar Şehidlerin Şehadeti Çadırların Yağmalanması

Ubeydullah İbn-i Ziyad insanları hak yoldan saptırarak Hüseyin (a) ile savaşmaya davet etti, bu daveti kabul gördü ve ona itaat ettiler. Ömer b. Sa’d’ın ahiretini dünyası karşılığında aldı ve ordusuna başkomutan tayin etti. Ömer de bunu kabul ederek Hüseyin’le (a) savaşmak için dört bin atlı ile Küfe’den hareket etti. İbn-i Ziyad da peyderpey ona asker gönderdi ve nitekim Muharrem’in altıncı günü Ömer b. Sa’d’ın ordusu yirmibin süvariye ulaştı. Böylece Hüseyin’e (a) baskı üstüne baskı yaptılar. Hüseyin(a) ve ashabı susuzluğa yenik düştüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı