Yazılar

Şamlı Adam ve İmam Hüseyin (as)

Şamlı bir adam, hac veya başka bir iş için Medine’ye gelmişti. Bir ara gözü bir kenarda oturan birine takıldı.Dikkatini çekmişti. Merakla:
-Bu adam kim, diye sordu.
-O, Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib’dir, dediler.
Ehlibeyt aleyhinde yıllarca yapılmış olan tebligat ve propagandanın ruhuna işlediği bu Şamlı adam, [1] öfkelenerek kendince Allah rızası için yapabildiğince İmam Hüseyin’e (as) hakaret etmeye ve küfürler yağdırmaya başladı.
Kinini kusmuş, her istediğini söylemişti Şamlı adam. İmam Hüseyin (as) ise hiç öfkelenmedi, aksine sevgi ve şefkat dolu bakışlarla adama baktı. Güzel ahlak, affetmek ve hataları görmezden gelmek (göz yummak) hakkında birkaç ayet okuduktan sonra:
-Biz senin için her türlü hizmete ve yardıma hazırız, dedi ve :
-Sen Şamlı mısın, diye sordu.
Adam:
-Evet, deyince İmam (as) şöyle buyurdu:
-Ben bu tür davranışlara alışkınım ve bu davranışların asıl kaynağını da biliyorum.
İmam Hüseyin (as) daha sonra şöyle devam etti:
-Sen bizim şehrimizde garipsin. Herhangi bir ihtiyacın olursa, karşılamaya, sana yardım etmeye hazırız. Seni evimizde ağırlayabilir, giydirebilir ve sana para yardımında da bulunabiliriz.
Şamlı adam, yaptıklarına karşılık İmam’dan (as) sert bir çıkış beklerken, hiç ummadığı bir tavırla karşılaşınca, fena şekilde sarsılmıştı. Şöyle diyordu:
-Keşke o an yer yarılsaydı da içine girseydim! Keşke tanımadan, ölçmeden küstahlık etmeseydim! O ana kadar yeryüzünde Hüseyin ve babasından nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmiyordum; ama şimdi artık Hüseyin ve babasından daha çok sevdiğim kimse yoktur.[2]
——-
1-Şam, İkinci Halife döneminde fethedilmişti. İslam tarihinde bu bölgenin yönetimi ilk olarak Ebu Sufyan’ın oğlu Yezid’e verildi. Yezid iki yıl hükümetten sonra ölünce, yerine kardeşi Muaviye geçti. Valilerin sık sık değiştirildiği ve uzun süre bir şehirde kalıp yer edinmesine izin verilmediği Ömer b. Hattab’ın hilafeti döneminde bile Muaviye’ye kimse dokunmamıştı.Öyle ki, yirmi yıl bu şekilde hükümet ettikten sonra halife olma hayalini kurmaya başladı. Kanlı bir tarih yaratmasından sonra, bir yirmi yıl daha Müslümanların halifesi olarak geniş İslam topraklarında hüküm sürdü.
Dolayısıyla İslam ailemine gözlerini açan Şam halkı daha ilk günden Emevilerin elinde yetişmişti. Bildiğimiz gibi Emeviler de eskiden beri Haşimîlerle düşmandılar. İslam’ın zuhur etmesinden sonra bu düşmanlıkları daha da artmış ve Ehlibeyt’e odaklanmıştı. Böylece İslam’ı tanıyıp benimseyen Şam halkı, aynı zamanda Ehlibeyt’in düşmanlığını da benimsiyor, Emevilerin çirkin tebligatları neticesinde, Ehlibeyt’e düşmanlığı dinin gereklerinden görüyorlardı. İşte bundan dolayı Şam halkının bu huyları meşhurdu.
2- Nefsetu’l-Mesdur, Muhaddis Kummî, s.4
——–
“Doğruların Öyküsü-1” kitabından alıntıdır.
Derleyen: Murtaza Mutahhari
Sayfa:27

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı