İslâmi Davet
| Sitemize 20 Eylül 2018 (7) 5 Ekim 2017 (2) 28 Eylül 2017 (6) içerik toplam 696 içerik vardır. Facebook Twitter Youtube

Yazılar

30 Eylül 2016 20:15

Şamlı bir adam, hac veya başka bir iş için Medine’ye gelmişti. Bir ara gözü bir kenarda oturan birine takıldı.Dikkatini çekmişti. Merakla: -Bu adam kim, diye sordu. -O, Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib’dir, dediler. Ehlibeyt aleyhinde yıllarca yapılmış olan tebligat ve propagandanın ruhuna işlediği bu Şamlı adam, öfkelenerek kendince Allah rızası için yapabildiğince İmam Hüseyin’e (as) hakaret etmeye ve küfürler yağdırmaya...

30 Eylül 2016 19:53

1- “Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun, dünyaya karşı ihtiyatlı davranın; eğer bütün dünya bir kişiye kalacak veya bir kişi orada daimi kalacak olsaydı, Peygamberler baki kalmaya daha layık, rızayetleri celbedilmeye daha evla ve böyle bir hükme daha uygun olurlardı. Ama Allah-u Teala dünyayı fani olmak için yaratmıştır; yenileri eskiler, nimetleri zail olur, sevinci ise kararır (gam ve üzüntüye dönüşür). Dünya...

6 Mayıs 2016 16:49

İMAM MUSA KAZIM(AS)’IN MÜNAZARA VE İLMİ TARTIŞMALARI Yüce Ehl-i Beyt İmamları aleyhimusselam ilahî ilimleriyle kendilerinden sorulan her soruya doğru, tam ve soran kişinin anlayacağı şekilde cevap veriyorlardı. Herkes ve hatta düşmanlar bile onlarla ilmi tartışmalara girselerdi kendi acizliklerini ve o yüce kişilerin geniş ve kapsamlı ilimlerini itiraf ediyorlardı. Harun Reşid, İmam’ı (a.s) Medine’den Bağdat’a getirerek onunla tartışmaya girişti: -Harun: Sizden, bir süredir zihnimde...

4 Mayıs 2016 15:55

İMAM HUMEYNİ’NİN BU KONU HAKKINDAKİ KONUŞMASI: Ehl-i Sünnet kardeşlerimizi ‘ululemre itaat farzdır’ ilkesinden hareketle, ‘bu ululemr bir zorba ve İslam düşmanı olsa da itaat edilmelidir’ noktasına getirip kandırdılar. Oysa bu sapmayı bize dinimizin gereği gibi gösterenler bizzat zorbalar ve bize egemen olmak isteyenlerdi. Resulullah Efendimizin (s.a.a) bize İslami hükümlerini getirdikten sonra ‘Bu hükümleri ortadan kaldırmak isteyen Pehlevi Rıza Han’a itaat edin’...

1 Mayıs 2016 13:45

Bu yazı Hz.Fatıma Masume’nin Şehadeti dolayısıyla Hz.Masume(as) isimli kitaptan iktibas edilmiştir. İmam Cafer Sadık (a.s) böyle bir hatunun dünyaya geleceğini müjdelediği için Ehl-i Beyt hânedanında uzun süredir bir bekleyiş vardı. Bu yüzden Hz. Mâsume’nin dünyaya geldiği bugün, Necme hatun ve İmam Rıza (a.s) için çok mutlu bir gündü. Çünkü imamet ve velayet evinde bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. Parlak simasıyla kalpleri okşuyor,...

28 Nisan 2016 21:15

Hz. Fatıma’nın (s.a) Hutbesi İbn-i Tayfur diye meşhur olan Allame Ahmed İbn-i Ebu Tahir, “Belağat-ün Nisâ” (1) kitabında Abdullah İbn-i Hasan’dan, o da kendi senediyle babalarından (s.a) şöyle rivayet etmiştir: “Ebu Bekir, Fedek arazisini Fatıma’dan almayı kararlaştırdığında bu haber Hz. Fatıma’ya ulaştı. Başörtüsünü başına örtüp cilbabını (2) giyindi ve yakınlarının hanımlarından ve kendi hizmetçilerinden oluşan bir grup hanımın eşliğinde hareket etti....

26 Nisan 2016 13:49

Müminlerin Emîri, Ebu Talip oğlu İmam Ali (a.s), Peygamber’in (s.a.a) eğitimi ve terbiyesi altında yetişen ilk eksiksiz ve kâmil örnektir. İmam Ali, küçük yaştan itibaren Allah Resulü”nün mübarek elleri altında yetişmiştir. Peygamber onu henüz altı yaşındayken babası Ebu Talip’ten alıp kendi evine getirerek eğitimini şahsen üstlenmiştir. İmam Ali, o günden itibaren aziz İslâm Peygamberi”nin gölgesi gibi onun ayrılmaz bir parçası olmuş,...

23 Nisan 2016 22:37

Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sevsin. Resulullah (s.a.a) bir gün İmam Hüseyinin elinden tutarak şöyle buyurdular: Ey cemaat! Bu Hüseyin b. Alidir; Onu tanıyın; canım elinde olan Allaha andolsun ki Hüseyin cennettedir, Onu sevenler de cennettedir, Onu sevenleri sevenler de cennettedir. Bir gün İmam Hasanla, İmam Hüseyin (a.s) anneleriyle birlikte Resulullah (s.a.a)i görmek...

21 Nisan 2016 16:26

İMAM MUSA KAZIM’IN (A.S) KISACA BİYOGRAFİSİ Adı: Musa. Lakapları: Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul-Hevaic Künyesi: Ebu’l-Hasan, Ebu İbrahim. Ana-Baba: İmam Sadık (a.s), Hamide. Doğumu: Hicretin 128. yılı Sefer ayının 7′sinde Pazar günü Mekke ve Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya geldi. Döneminin Halifeleri: Mensur Devaniki, Mehdi Abbasi, Hadi Abbasi ve Harun Reşid. İmametinin 23 yıl 2 ay ve 17 günü Abbasî halifelerinin beşincisi olan Harun’un hükümeti...

20 Nisan 2016 14:38

İMAM MUSA KAZIM (AS)’IN HİKMETLİ SÖZLERİNDEN Nafile namazlar, her mü’minin Allah’a yaklaşma vesilesidir.Hac, her güçsüzün cihadıdır. Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenin zekâtı da müstehap oruçlardır. Allah’ı tanıdıktan sonra, en büyük ibadet kurtuluşu beklemektir. Allah’a hamd-u sena etmeden ve peygambere salat göndermeden önce dua eden kimse, kirişsiz kemanla ok atan kişiye benzer. Allah’ın vereceği mükâfata yakini olan, cömertçe bağışta bulunur. Mutedil davranan, muhtaç olmaz. Tedbir, maişetin...

13 Nisan 2016 18:16

Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, mânevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile mânevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi-tâ, kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular. (Mektubat s....

12 Nisan 2016 21:28

Meysem-i Temmar, Beni Esed kabilesinden bir kadın’ın kölesi idi. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s), onu satın alıp serbest bıraktı. Adını sorunca “Salim” dedi. Hz. Ali: “Allah Resulü (s.a.a), Acem diyarında babanın senin adını “Meysem” koyduğunu bana haber vermişti.” Arzetti: “Allah Resulü ve Müminlerin emiri doğru buyuruyorlar. Allah adına yemin ederim ki, Acem diyarında benim adım öyleydi.” Hz. Ali: “Salim ismini bırak, Resulullah (s.a.a)’in...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık