Peygamberlerimi Öğreniyorum

Hz. Yahya (a.s)

yahyaHz. Yahya, Zekeriyyâ peygamberin oğludur. Zekeriyyâ aleyhisselâm, 99 yaşına geldiğinde Yüce Allah’a kendisine oğul ihsan etmesi için dua etti. Kendisinin bu samimi duası kabul edildi ve Allah-ü Teâla Ona Yahya aleyhisselâmı hediye etti. Hz. Yahya, Yüce Allah’ın azabından son derece korkardı, günlerini ibadetle geçirirdi. Daha genç yaşta iken kendisine peygamberlik ihsan edildi. Hz. İsa ile aynı dönemde yaşadı.
İlk önce Hz. Musa’nın şeriatı ile amel ederdi. Sonra İncil’in İsa aleyhisselâma verilmesi üzerine, Hz. İsa’nın şeriatı ile amel etmekle görevlendirildi. Yahya aleyhisselâm, Hz. İsa’nın şeriatı ile amele başladığı bir anda idi ki, İsrâiloğullarının reisi, Musa peygamberin şeriatı üzerine kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat Hz. Yahya, İsa peygamberin şeriatına dayanarak, artık bu nikahın caiz olmayacağını bildirdi. Bunun üzerine hırsa kapılan reis, o masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken şehid etti. Yahya aleyhisselâmın mucizeleri:
Taşın dile gelmesi: İsrâiloğulları, Yahyâ aleyhisselâmı şehit etmek için arıyorlardı. Bu haberi duyan Yahyâ aleyhisselâm onlardan uzaklaşıyordu. Bu sırada bir kaya dile geldi: ”Ey Allah’ın peygamberi! Bana gel!” Yahyâ aleyhisselâm kayaya yaklaştığı zaman içinin kovan gibi oyulmuş olduğunu gördü. O taşın içine girdi. Yahyâ aleyhisselâmı şehit etmek üzere arayan kâfirler o kayaya yaklaştıkları zaman, o kayadan kâfirlerin üzerine oklar atılmaya
başlandı. Bu durumu gören Yahûdiler geriye dönüp kaçtılar. Gündüz vakti yıldız göstermesi: Yahyâ aleyhisselâm peygamber olarak vazifelendirilip
Şam’a geldikten sonra insanlar Ona; ”Hakikaten peygambersen , bize gündüz gözü ile yıldızı göster.” dediler. İnsanların bu isteği üzerine Yahyâ aleyhisselâm duâ edip gündüz güneşin çevresindeki yıldızlar görünmeye başladı. Yahya aleyhisselâmın şehid edilişi Hz. İsa’nın göğe kaldırılışından 1,5 yıl öncedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu