Aşura Kültürü'nün İmam Humeyni'deki TecellileriHizbullah HAKVERDİ'den AşuraYazılar

HAZRET-İ HÜSEYN’İN (as), HÜRR BİN-İ YEZİD İLE KÜFE ASKERLERİNE İKİNCİ HİTABESİ

“Ey İnsanlar! Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Kim, zalim bir sultanın, Allah’ın haram kıldığını helalleştirmek istediğini, Allah’ın ahdini bozduğunu, Resulullah’ın sünnetine muhalif olarak Allah’ın kullarına düşmanlık ettiğini ve günah işlediğini görür de, onu fiil veya sözle değiştirmeye çalışmazsa, Allah ‘ın, zalim sultanı sokacağı yere (cehenneme) onu da sokması, üzerine düşen bir haktır!”. Haberiniz olsun ki; onlar, şeytana itaatı iltizam, Rahman olan Allah ‘a itaati terk, fesadı izhar, dini cezaları ta’til, ganimeti istediklerine ikram ettiler. Allah’ın haram kıldığını helalleştirdiler, helal kıldığını da haramlaştırdılar…
Ben, onların kötülüklerini değiştirmeye herkesten ziyade layık ve müstehak bulunuyorum. Sizin bana bey’at ettiğiniz, beni düşmanlara teslim etmeyeceğiniz ve bırakmayacağınız hakkında gönderdiğiniz mektuplarınız ve elçileriniz bana gelmiştir. Eğer, bana bey’atınızı tamamlarsanız, olgunluğunuzu göstermiş, doğru ve yerinde bir iş işlemiş olursunuz!… Ben, Hüseyn bin-i Ali’yim ve Resulullah (sav)’in kızı Fatıma’nın oğluyum. Benim vücûdum, sizin vücûdunuzladır. Benim ev halkım, sizin ev halkınızladır. Ben, size örneğim!… Eğer, verdiğiniz sözün gereğini yapmaz, ahdinizi bozar, yaptığınız bey’atı boynunuzdan çıkarıp atarsanız, ki vallahi bu da sizin için zor;.. ve yapmadığınız bir şey değildir! Siz, babama da, kardeşime de, amucamın oğlu Müslim’e de bunu yaptınız. Halbuki; “Asıl aldanan, sizi aldatandır!..”…
Sizin nasibiniz; hep yanılmanızdan, yanlış iş tutmanızdan ibarettir. Siz, nasibinizi kaybetmiş-yitirmiş bulunuyosunuz! Yüce Allah ‘ın kitabında buyurduğu gibi: “Sana gerçekten be’yat edenler, ancak Allah’a bey’at etmiş olurlar. Allah’ın eli, onların elleri üstündedir!.. Şu halde; kim bu bağı çözerse, kendi aleyhine çözmüş olur!’’ (Feth: 10). Allah, beni sizden müstağni kılacak, sizin yardımınıza muhtaç etmeyecektir, ve’s-selam.” (Tarih-i Taberî: 6/229’dan naklen, İslam Tarihi/A. Köksal-Kerbela Faciası: 101-102; İbn’ül-Esir (terc): 4/51);…
“…Savaşacak olursan, kesinlikle öldürülürsün!” diyen Hürr b. Yezid’eHazret-iHüseyn’in (as) cevabı: “Sen, beni ölümle mi korkutuyorsun ve sizler beni öldürecek kadar ileri gidecek misiniz?… Sana, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat sana, Evsi’nin, amucasının oğluna Resulullah ‘ın (sav) yardımına gitmek isterken söylediklerini söylemek istiyorum. Ona: ‘’Nereye gidiyorsun? Sen, öldürüleceksin!” deyince, şunu okumuştu:
“Yoluma gideceğim, ölümden dolayı yiğitler ayıplanamaz;
Hayır niyet edip, müslüman olarak cihad edenler ise!..
Salih kimselere iyi davranıp, günahlardan ayrılıp;
La’netlilere muhalefet ederlerse!….
Yaşarsam pişman olmam, ölürsem kınamazlar beni..;
Hayatta kalıp da ‘mecbur’ kalırsan, işte en büyük zillet!…
” Hürr, onun bu sözlerini işitince önünden çekildi.” (İbn’ül-Esir: 4/52);…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı