Sahabeleri Tanıyalım

 • Nis- 2014 -
  20 Nisan
  Sahabeleri TanıyalımCENNET KOKUSU

  CENNET KOKUSU

  [image width=”medium”] [/image]Enes radıyallahu anh’ten şöyle anlatılır: Enes radıyallahu anh’ın amcası Bedir savaşına katılmamıştı. Enes radıyallahu anh’ten şöyle anlatılır: Enes…

  Devamını Oku »
 • Mar- 2012 -
  21 Mart

  Bilâl el-Habeşî (r.a)

  Peygamberimizin Müezzinleri (Bilâl el-Habeşî) Miladî 7. asrın başlarında Mekke’de İslâm ışığıyla aydınlanmış pırıl pırıl bir zenci yürek vardı: Bilâl b.…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Sa’d Bin Ebi Vakkas

  Sa’d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb’dir. Malik’in künyesi Ebî Vakkas…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Hz. Ebu Bekir (r.a)

  Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk,…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Hz.Osman (r.a)

  Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid Halifelerin üçüncüsü. Ümeyyeoğulları ailesine mensup…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Hz.Ali (r.a)

  Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’ı Hasan ve…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Talha Bin Ubeydullah (r.a)

  Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa’d b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlib el-Kuraşî…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Ubeyde Bin Cerrah

  Emînü’l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere* ‘den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh’tır. Kureyş kabîlesinin…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Amr İbn Cemuh

  Amr ibnu Cemuh, cahiliyede Yesrib ileri gelenlerinden, Celemeoğullarının efendilerinden, Medine cömertlerinden, karakter sahibi biriydi. Cahiliye devrinde soylu kişilerin evlerinde put…

  Devamını Oku »
 • 21 Mart

  Selman Farisi (r.a)

  SEÇKİN VE MEŞHUR SAHABELER’DEN Selman Farisi (r.a): İran asıllı olup, İsfahan’ın Cayy kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri…

  Devamını Oku »
 • Ara- 2009 -
  11 Aralık

  Musab bin Umeyr(ra)

  DAĞINIK SAÇLI ŞEHİD MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) “Şüphesiz ki Allah, Hak uğrunda savaşarak öldürmekte, kendileri de öldürülmekle olan Mü’minlerin canlarını…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Zeyd bin Harise(ra)

  SEVGİLİ SEHÎD ZEYD BİN HARİSE R.A. İman edenler, sonra hicret edip Allah yolunda malları ve canları ile cihad edenler için…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Ebu Dücane(ra)

  EBÛ DÜCANE SİMAK BİN HARESE ( R.A ) “İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut yolunda savaşırlar. O halde…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Cafer bin Ebu Talib(ra)

  CA’FER BİN EBÎ TALİB (R.A.) “İnsanlar çeşitli soylardandır. Ben ve Ca’fer ise aynı soydanız.” Hadis-i Şerif Fatıma binti Esed’in, Ebû…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Abdullah bin Revaha(ra)

  ŞAİR ŞEHİD ABDULLAH BİN REVAHA R.A. “Müminlerden Allah’a verdikleri ahidlerini yerine getiren nice erler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirip…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Abdullah bin Cahş(ra)

  DOĞRANAN ŞEHİD ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A) “Kendilerine kitab verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasulü’nün haram kıldığını haram…

  Devamını Oku »
 • 11 Aralık

  Hz.Hamza(ra)

  ARSLAN ŞEHİD HAMZA BİN ABDİL’MUTTALİB “Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Rasülü’ne iman ettikten sonra şüpheye düşmeden Allah yolunda…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu